STOREBRAND BANK ASA –Salg av obligasjoner

Storebrand Bank ASA har solgt 200 millioner kroner av obligasjonslån STORK13 - ISIN NO0010786726 utstedt av Storebrand Boligkreditt AS. Obligasjonslånet har forfall 15.06.2022.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner