STOREBRAND BANK ASA: Salg av obligasjoner

Report this content

Storebrand Bank ASA har solgt 500 millioner kroner av obligasjonslån STORK13-ISIN NO00100786726 utstedt av Storebrand Boligkreditt AS, ny beholdning er 250 millioner kroner. Obligasjonslånet har utestående volum 4000 millioner kroner har forfall 15.06.2022.

Kontaktperson:

Einar Leikanger Head of Treasury, Storebrand Bank ASA, tlf.: +47 93420379

Abonner