STOREBRAND BANK ASA: Salg av obligasjoner

Report this content

Storebrand Bank ASA har solgt hele sin beholdning, 250 millioner kroner, av obligasjonslån STORK13-ISIN NO00100786726 utstedt av Storebrand Boligkreditt AS. Obligasjonslånet har utestående volum 4000 millioner kroner har forfall 15.06.2022.

Kontaktperson:

Einar Leikanger Head of Treasury, Storebrand Bank ASA, tlf.: +47 93420379

Abonner