Storebrand Bank ASA: Utvidelse og tilbakekjøp av obligasjoner

Storebrand Boligkreditt ASA har utvidet obligasjonslån STORK12 PRO - ISIN NO0010760192 med 500 millioner kroner. Obligasjonslånet har forfall 16.06.2021.

Storebrand Boligkreditt AS har kjøpt tilbake 405 millioner kroner av obligasjonslån STORK 10 PRO  - ISIN  NO0010660822 og utestående volum vil være 2135 millioner kroner etter tilbakekjøpet. Obligasjonslånet har forfall 20.06.2018.

Kontaktperson:

Einar Andreas Leikanger, Head of Treasury, Storebrand Bank ASA, tlf.: +47 934 20 379

Abonner