Storebrand Bank ASA: Vellykket utstedelse og tilbakekjøp av fondsobligasjoner

Det vises til børsmelding om at banken vurderte utstedelse samt tilbakekjøp av fondsobligasjoner.

Storebrand Bank ASA har utstedt et nytt fondsobligasjonslån på NOK 100 millioner, med kupong 3 måneders Nibor + 3,1 prosentpoeng. Emisjonsdato er satt til 13. mars 2018. Fondsobligasjonslånet er evigvarende, med første innløsningsrett etter 5 år og vil søkes notert på Nordic ABM.

Banken har videre kjøpt tilbake NOK  63,6 millioner i utestående fondsobligasjonslån (NO0010683550), til 3 måneders Nibor + 0,7 prosentpoeng med oppgjørsdato 13. mars 2018. Dette tilsvarer kurs 100,888. Utestående i markedet er etter dette NOK 94.4 millioner.

Låneutstedelsen er godkjent av generalforsamlingen i banken og tillatelse til ovennevnte transaksjoner er gitt av Finanstilsynet den 31. januar 2018.

Swedbank Norge var tilrettelegger.

Kontaktperson:

Einar Andreas Leikanger, Head of Treasury, Storebrand ASA, tlf.: +47 93420379

Denne meldingen er informasjonspliktig iht. verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner