Storebrand Bank ASA: Vellykket utstedelse og tilbakekjøp av fondsobligasjoner og ansvarlig lån

Report this content

Storebrand Bank ASA viser til tidligere børsmelding og banken har i dag utstedt et nytt fondsobligasjonslån på NOK 125 millioner, med kupong 3 måneders Nibor + 3,75 prosentpoeng. Fondsobligasjonslånet er evigvarende, med første innfrielsesrett etter 5 år. Banken har i tillegg utstedt et nytt tidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån på NOK 125 millioner, med kupong 3 måneders Nibor + 1,78 prosentpoeng. Det ansvarlige lånet har en løpetid på 11 år med første innfrielsesrett etter 6 år. Obligasjonslånene vil søkes notert på Nordic ABM og emisjonsdato er satt til 27. februar 2019.

Banken har videre kjøpt tilbake NOK 29.9 millioner i utestående fondsobligasjonslån (NO0010714322), til 3 måneders Nibor + 0,50 prosentpoeng. Dette tilsvarer kurs 101.04. Utestående i markedet er etter dette NOK 45.1 millioner. I tillegg er NOK 69.5 millioner tilbakekjøpt i utestående ansvarlige lån (NO0010714314), til 3 måneders Nibor + 0,25 prosentpoeng. Dette tilsvarer en kurs 100.51. Utestående i markedet er etter dette NOK 55.5 millioner. Tilbakekjøpene har oppgjørsdato 27. februar 2019.

Låneutstedelsene er godkjent av generalforsamlingen i banken og tillatelse til ovennevnte transaksjoner er gitt av Finanstilsynet den 19. desember 2018.

Danske Bank og Swedbank Norge var tilretteleggere.

Kontaktperson:

Einar A. Leikanger, Head of Treasury, Storebrand Bank ASA, tlf.: +47 934 20 379

Denne meldingen er informasjonspliktig iht. verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner