Storebrand Bank ASA: Årsrapport for 2016

Resultat før skatt ble for bankkonsernet 203 millioner kroner for 2016 mot 86 millioner kroner i 2015 for videreført virksomhet. Lavere volum som følge av den planlagte avviklingen av bedriftsmarkedsporteføljen og reduserte marginer på utlån til personmarkedet reduserer netto renteinntekter.

Andre inntekter øker som følge av inntektsført tildeling fra medlemskapet i Visa Norge FLI på 25 millioner kroner i forbindelse med salg av Visa Europe. Videre påvirkes andre inntekter positivt av verdiendringer og realisasjoner av finansielle instrumenter. Bankkonsernet oppnådde et resultat etter skatt på 158 millioner kroner i 2016 mot 59 millioner kroner i 2015.

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Bernt Uppstad, mobil 901 68 821

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje, mobil 934 12 155

Abonner