Storebrand Bank ASA emitterer nytt senior usikret obligasjonslån med flytende rente

Storebrand Bank ASA emitterer nytt senior usikret obligasjonslån med flytende rente,

NIBOR 3M +59 basispunkter og løpetid til 14. januar  2020. Første transje på

NOK 200 millioner av en totalramme på NOK 1 000 millioner er plassert gjennom

Nordea Markets.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf: +4793480893

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner