Storebrand Bank ASA tilbakekjøp av senior obligasjon

Report this content

Storebrand Bank ASA har i sum kjøpt pålydende NOK 130 millioner i obligasjonslån STORB36 PRO ISIN NO0010507775. Totalt utestående etter tilbakekjøp er NOK 539 millioner.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf: 934 80 893

Abonner