Storebrand Bank Konsern - Korreksjon - Halvårsrapport 1. halvår 2017

Halvårsrapport for 1. halvår 2017 er republisert inkludert erklæring fra styret og adm.dir. i selskapet.

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Bernt Uppstad, mobil 901 68 821

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje, mobil 934 12 155