Storebrand Bank Konsern: Halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hovedtrekk:

  • Vekst i personmarked
  • Vellykket oppstart av inngått samarbeidsavtale med UNIO
  • Salg av boliglån til Storebrand Livsforsikring AS
  • Lavt misligholdsvolum

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Bernt Uppstad, mobil 901 68 821

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje, mobil 934 12 155

Abonner

Dokumenter og linker