Storebrand Bank konsern Kvartalsrapport for 1. kvartal 2020

Report this content

Hovedtrekk:

  • Solide rentemarginer
  • God kostnadskontroll
  • Økte nedskrivninger på utlån og tap på finansielle instrumenter

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Camilla Leikvoll, mobil 979 89 128

Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje, mobil 934 12 155

Leder Investor Relations og Rating, Daniel Sundahl, mobil 913 61 899

Abonner

Dokumenter og linker