Storebrand Bank konsern Kvartalsrapport for 4. kvartal 2020

Report this content

Hovedtrekk:

  • Utlånsvekst
  • Fortsatt lave rentemarginer
  • Lavt volum av misligholdte lån

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Camilla Leikvoll, mobil 979 89 128

Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje, mobil 934 12 155

Leder Investor Relations og Rating, Daniel Sundahl, mobil 913 61 899

Abonner

Dokumenter og linker