Storebrand Bank: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Hovedtrekk:

  • Fortsatt gode marginer
  • God kostnadskontroll
  • Redusert misligholdsvolum i kvartalet
  • Tapsavsetning knyttet til ett bedriftsengasjement

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Truls Nergaard, mobil 916 02 270

Leder økonomi og risikostyring, Bernt Uppstad, mobil 901 68 821