Storebrand Bank vurderer utstedelse av ansvarlig lån og fondsobligasjon.


 

Selskapet har fått tillatelse til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjon fra Finanstilsynet.

Finanstilsynet har også gitt tillatelse til å kjøpe tilbake eksisterende fondsobligasjonslån: NO0010242076 og NO0010242068 av Finanstilsynet.

Danske Bank Markets og DNB Markets er valgt som tilretteleggere av en mulig transaksjon.

Kontaktperson:
Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner