STOREBRAND BANK ASA – Tilbakekjøp av obligasjoner

Storebrand Bank har kjøpt 200 millioner kroner av obligasjonslån STORK 09 PRO  - ISIN NO0010638307 utstedt av Storebrand Boligkreditt. Obligasjonslånet har forfall 17.06.2015. Utestående i markedet etter tilbakekjøpet er 800 millioner.

Storebrand Bank har kjøpt 117 millioner kroner av obligasjonslån STORK 01 PRO  - ISIN NO001 0428584 utstedt av Storebrand Boligkreditt. Obligasjonslånet har forfall 06.05.2015. Utestående i markedet etter tilbakekjøpet er 783 millioner.

Storebrand Bank har kjøpt tilbake 38 millioner kroner av obligasjonslån STORB 43 PRO  - ISIN NO001 0654510. Obligasjonslånet har forfall 06.07.2014. Utestående i markedet etter tilbakekjøpet er 267 millioner.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner