Storebrand Boligkreditt AS

Halvårsrapportering 1. halvår 2016

Storebrand Boligkreditt AS

Halvårsrapport for 1. halvår 2016 

Hovedtrekk:

  • Resultat før skatt på 15 millioner      kroner i 2. kvartal og 28 millioner kroner hittil i år
  • God porteføljekvalitet
  • Stabilt utlånsvolum i kvartalet

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Åse Jonassen, mobil 415 77 397

Leder Investor Relations, Kjetil R. Krøkje, mobil 934 12 155.

Abonner

Dokumenter og linker