Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2016Storebrand Boligkreditt AS

Hovedtrekk:

  • Resultat før skatt på 7 millioner kroner 4. kvartal og 48 millioner kroner for året
  • God porteføljekvalitet

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Åse Jonassen, mobil 415 77 397

Leder Investor Relations, Kjetil R. Krøkje, mobil 934 12 155.

Abonner

Dokumenter og linker