Storebrand Boligkreditt AS

Årsrapport for 2016

Selskapets driftsresultat før tap i 2016 ble 48 millioner kroner (141 millioner). Netto tap på utlån utgjorde en kostnadsføring på 0,1 millioner kroner (kostnadsføring 2 millioner), hvorav gruppenedskrivningene er redusert med 0,6 millioner kroner (kostnadsføring 0,2 millioner). Årsresultat etter skatt for Storebrand Boligkreditt AS ble 36 millioner kroner, mot 102 millioner kroner for 2015.

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Åse Jonassen, mobil 415 77 397

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje, mobil 934 12 155

Abonner

Dokumenter og linker