Storebrand Boligkreditt AS

Korreksjon - Halvårsrapport for 1. halvår 2017

Storebrand Boligkreditt AS

Korreksjon - Halvårsrapport for 1. halvår 2017 inkludert erklæring fra styret og adm.dir.

Halvårsrapport for 1. halvår 2017 er republisert inkludert erklæring fra styret og adm.dir. i selskapet.

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Åse Jonassen, mobil 415 77 397

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje, mobil 934 12 155

Storebrand Boligkreditt AS

Correction - Interim results for the 1st half of 2017 including declaration by the Board of Directors and the CEO

The interim report for the 1st half of 2017 is now published including declaration by the Board of Directors and the CEO.

For further information contact:

CEO, Åse Jonassen, mobile +47 415 77 397

Head of IR, Kjetil Ramberg Krøkje, mobile +47 934 12 155

Abonner

Dokumenter og linker