Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2017

Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2017 

Hovedtrekk:

  • Resultat før skatt på 22 millioner  kroner i 3. kvartal og 51 millioner kroner hittil i år
  • God porteføljekvalitet
  • Stabilt utlånsvolum i kvartalet

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Åse Jonassen, mobil 415 77 397

Leder Investor Relations, Kjetil R. Krøkje, mobil 934 12 155.

Abonner

Dokumenter og linker