Storebrand Boligkreditt AS

Report this content

Årsrapport for 2017

Selskapets driftsresultat før tap i 2017 ble 78 millioner kroner (48 millioner). Netto tap på utlån utgjorde en kostnadsføring på 2 millioner kroner (kostnadsføring 0,1 millioner), hvorav gruppenedskrivningene er økt med 2,1 millioner kroner (inntektsført 0,6 millioner). Årsresultat etter skatt for Storebrand Boligkreditt AS ble 58 millioner kroner, mot 36 millioner kroner for 2016.

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Åse Jonassen, mobil 415 77 397

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje, mobil 934 12 155

Abonner

Dokumenter og linker