Storebrand Boligkreditt AS

Kapitalutvidelse Storebrand Boligkreditt AS

Storebrand Boligkreditt AS  har i generalforsamling 29. mai truffet vedtak om kapitalforhøyelse med NOK 175 000 000. Aksjenes pålydende er forhøyet fra NOK 10 til NOK 13. Det er innbetalt NOK 5 på hver av selskapets 35 000 000 aksjer, dvs. med en overkurs på NOK 2 pr. aksje. NOK 105 000 000 tilføres aksjekapitalen og NOK 70 000 000 tilføres overkursfondet. Kapitalforhøyelsen er tegnet av Storebrand Bank ASA som eneaksjonær.

Børsmelding gjøres etter børsreglene for obligasjonsutstedere punkt 3.3.

Kontaktperson: Adm.dir. Åse Jonassen, telefon +4741577397

Abonner