Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Hovedtrekk:

  • Resultat før skatt på      63 millioner kroner i 3. kvartal og 170 i millioner kroner hittil i år
  • God porteføljekvalitet
  • Redusert utlånsvolum

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Åse Jonassen, mobil 415 77 397

Leder økonomi og risikostyring, Bernt Uppstad, mobil 901 68 821

Abonner

Dokumenter og linker