Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2013

Hovedtrekk:

  • Resultat før skatt på 62 millioner kroner i 4. kvartal og 232 i millioner kroner for året
  • God porteføljekvalitet
  • Redusert utlånsvolum

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Åse Jonassen, mobil 415 77 397

Leder økonomi og risikostyring, Bernt Uppstad, mobil 901 68 821

Abonner

Dokumenter og linker