Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2016

Hovedtrekk:

    • Resultat før skatt på 14 millioner kroner i 1. kvartal 2016
    • God porteføljekvalitet
    • Stabilt utlånsvolum i kvartalet

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Åse Jonassen, mobil 415 77 397

Leder Investor Relations, Kjetil R. Krøkje, mobil 934 12 155

Abonner

Dokumenter og linker