Storebrand Boligkreditt AS, årsrapport 2013

Storebrand Boligkreditt AS offentliggjør i dag en elektronisk versjon av årsrapporten for 2013. Årsrapporten kan i tillegg lastes ned fra Storebrands hjemmeside: www.storebrand.no/ir.

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2013

Hovedtrekk:

  • Resultat før skatt på 62 millioner kroner i 4. kvartal og 232 i millioner kroner for året
  • God porteføljekvalitet
  • Redusert utlånsvolum

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Åse Jonassen, mobil 415 77 397

Leder økonomi og risikostyring, Bernt Uppstad, mobil 901 68 821

Abonner

Dokumenter og linker