Storebrand Boligkreditt AS: Årsrapport 2020

Report this content

Storebrand Boligkreditt AS offentliggjør i dag en elektronisk versjon av årsrapporten for 2020. Årsrapporten er vedlagt og kan i tillegg lastes ned fra Storebrands hjemmeside: www.storebrand.no/ir.

Lysaker, 26. mars 2021

Kontaktpersoner:
Leder Investor Relations, Daniel Sundahl: Mobil 913 61 899

Storebrands ambisjon er å sikre våre kunder økonomisk frihet og trygghet gjennom å være den beste tilbyderen av langsiktig sparing og forsikring. Storebrand leverer bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon, slik at hver enkelt får en bedre pensjon i en mer bærekraftig verden. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 962 milliarder kroner og er en av Nordens største kapitalforvaltere. Storebrand (STB) er notert på Oslo Børs. Besøk oss på http://www.storebrand.no og følg oss på Twitter:  @Storebrand_no.

Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til Verdipapirhandellovens § 5-12. 

Abonner