Storebrand Boligkreditt AS: Årsrapport for 2018

Report this content

Selskapets driftsresultat før tap i 2018 ble 76 millioner kroner (79 millioner). Netto tap på utlån utgjorde en kostnadsføring på 1 millioner kroner (kostnadsføring 3 millioner). Årsresultat etter skatt for Storebrand Boligkreditt AS ble 57 millioner kroner, mot 58 millioner kroner for 2017.

Kontaktpersoner:

Konst, Administrerende direktør, Einar Leikanger, mobil 934 20 379

Leder Investor Relations, Kjetil R. Krøkje, mobil 934 12 155