STOREBRAND BOLIGKREDITT AS – Emisjon og kjøp av obligasjoner

Report this content

Storebrand Boligkreditt AS har i dag emittert 5 000 millioner kroner i et nytt obligasjonslån, ISIN NO0010873177, med forfall 19.06.2024. 

Storebrand Boligkreditt AS har kjøpt tilbake 2 072 millioner kroner av STORK11 - ISIN NO0010736903 med forfall 17.06.2020. Utestående i obligasjonen vil være 428 millioner kroner etter tilbakekjøpet.

Storebrand Bank ASA har kjøpt tilbake 150 millioner kroner av STORB56 - ISIN NO0010794217 med forfall 29.05.2020. Utestående vil være 250 millioner kroner etter tilbakekjøpet.


Kontaktperson:
Einar Andreas Leikanger, Head of Group Treasury, Storebrand Bank ASA, tlf.: +47 93420379
 

Abonner