Storebrand Boligkreditt AS, halvårsrapport

Storebrand Boligkreditt AS

Halvårsrapport for 1. halvår 2017 

Hovedtrekk:

  • Resultat før skatt på 20 millioner      kroner i 2. kvartal og 29 millioner kroner hittil i år
  • God porteføljekvalitet
  • Økt utlånsvolum i kvartalet

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Åse Jonassen, mobil 415 77 397

Leder Investor Relations, Kjetil R. Krøkje, mobil 934 12 155.

Abonner

Dokumenter og linker