Storebrand Boligkreditt AS - halvårsrapport 1. halvår 2018

Storebrand Boligkreditt AS

Halvårsrapport for 1. halvår 2018 

Hovedtrekk:

  • Resultat før skatt på 17 millioner kroner i 2. kvartal og 39 millioner kroner hittil i år
  • God porteføljekvalitet
  • Stabilt utlånsvolum i 2. kvartal, men økning på 2,5 milliarder kroner hittil I år

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Åse Jonassen, mobil 415 77 397

Leder Investor Relations, Kjetil R. Krøkje, mobil 934 12 155.

Abonner

Dokumenter og linker