Storebrand Boligkreditt AS, kvartalsrapport

1. kvartal 2014

Storebrand Boligkreditt AS offentliggjør i dag en elektronisk versjon av kvartalsrapport, 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten kan i tillegg lastes ned fraStorebrands hjemmeside: www.storebrand.no/ir.

Hovedtrekk:

  • Resultat før skatt på 62 millioner kroner i 1. kvartal
  • God porteføljekvalitet
  • Uendret utlånsvolum

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Åse Jonassen, mobil 415 77 397

Leder økonomi og risikostyring, Bernt Uppstad, mobil 901 68 821

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker