Storebrand Boligkreditt AS:  Kvartalsrapport for 3. kvartal 2020

Report this content

Hovedtrekk:

  • Resultat før skatt er 25 millioner kroner for tredje kvartal og 49 millioner kroner hittil i år.

For øvrig informasjon henvises det til selskapets kvartalsrapport.

Kontaktpersoner:

Leder Investor Relations og Rating, Daniel Sundahl, mobil 913 61 899