Storebrand Boligkreditt AS: Meldepliktig handel i obligasjoner

Report this content

Storebrand Bank ASA, nærstående til primærinnsider Einar Leikanger, har solgt 500 millioner kroner av obligasjonslån STORK 18 PRO - ISIN NO0011073140 utstedt av Storebrand Boligkreditt AS. Se ytterligere detaljer om transaksjonen i vedlagt skjema. 

Kontaktperson: Kjetil Ramberg Krøkje, Leder Strategi, Finans, og M&A T: +47 934 12 155