Storebrand Boligkreditt AS: Ny obligasjon med fortrinnsrett

Storebrand Boligkreditt AS har gitt mandat til DNB Markets

for utstedelse av et nytt obligasjonslån med fortrinnsrett med forfall i juni 2022.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner