Storebrand Boligkreditt AS: Ny Obligasjon med fortrinnsrett

Report this content

Storeband Boligkreditt AS vurderer opptak av NOK benchmark OMF.

Storebrand Boligkreditt AS vurderer opptak av et obligasjonslån med fortrinnsrett. Lånet vil være benchmark OMF i Norske Kroner med flytende rente. Lånet vil løpe til Juni 2024. Utsteder har i denne forbindelse mandatert Danske Bank, DNB, Nordea og SEB.

Kontakt: 
Einar Leikanger, Head of Group Treasury Storebrand Bank ASA, tlf.: +47 93420379

Abonner