Storebrand Boligkreditt AS: Rapport for 1. halvår 2020

Report this content

Hovedtrekk:

  • Lav rentemargin på grunn av Covid-19 markedsforhold
  • Redusert utlånsvolum i kvartalet

Kontaktpersoner:

Konstituert administrerende direktør, Einar Leikanger, mobil 934 20 379

Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje, mobil 934 12 155

Leder Investor Relations og Rating, Daniel Sundahl, mobil 913 61 899