Storebrand Boligkreditt AS: Tilbakekjøp av obligasjoner

Report this content

Storebrand Boligkreditt AS har kjøpt 350 millioner kroner av obligasjonslån STORK 14 - ISIN NO0010813959. Obligasjonslånet har forfall 20.06.2023 og utestående volum etter tilbakekjøpet er 3211 millioner kroner. 

Kontaktperson:
Kjetil Ramberg Krøkje. Leder strategi og finans T: +47 934 12 155

Abonner