Storebrand Boligkreditt AS: Utvidelse, salg og kjøp av obligasjoner

STOREBRAND BANK ASA – Utvidelse, salg og kjøp av obligasjoner

Storebrand Boligkreditt AS har i dag utvidet obligasjonslånet STORK13 - ISIN NO0010786726 med 500 millioner kroner. Obligasjonslånet er etter utvidelsen 2500 millioner og har forfall 15.06.2022.

Storebrand Bank ASA har kjøpt hele utvidelsen på 500 millioner kroner og solgt 350 millioner kroner av denne obligasjonen til markedet. 

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner