STOREBRAND BOLIGKREDITT AS: Utvidelse av obligasjonslån

Report this content

Storebrand Boligkreditt AS har utvidet obligasjonslånet STORK13 (NO0010786726) med MNOK 1.500. Etter utvidelsen er MNOK 4.000 utestående i lånet.

Tilrettelegger var SEB.

Kontaktperson:

Einar Leikanger, Head of Treasury Storebrand Bank ASA, tlf: 93420379

Abonner