Storebrand Boligkreditt AS: Vurderer muligheten for utstedelse av en ny Obligasjon med Fortrinnsrett i NOK

Report this content

Storebrand Boligkreditt AS vurderer muligheten for utstedelse av et obligasjonslån med fortrinnsrett. Lånet vil være NOK benchmark med flytende rente og løpetid 4,75 år. Utsteder har i denne forbindelse mandatet SEB som tilretteleggere for transaksjonen. Kontaktperson Storebrand: Einar Leikanger +47 93420379

Abonner