Storebrand Boligkreditt AS: Årsrapport 2019

Report this content

Selskapets driftsresultat før tap i 2019 ble 82 millioner kroner (76 millioner). Netto tap på utlån utgjorde 0 million kroner (kostnadsføring 3 millioner). Årsresultat etter skatt for Storebrand Boligkreditt AS ble 64 millioner kroner, mot 57 millioner kroner for 2018. 

Lysaker, 30. mars 2020

Kontaktpersoner:
Konstituert administrerende direktør, Einar Leikanger, mobil 934 20 379
Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje, mobil 934 12 155
Leder Investor Relations og Rating, Daniel Sundahl, mobil 913 61 899

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12