Storebrand Boligkreditt AS: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Hovedtrekk:

  • Resultat før skatt på 50 millioner      kroner i 1. kvartal
  • God porteføljekvalitet
  • Noe nedgang i utlånsvolum

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Åse Jonassen, mobil 415 77 397

Leder Investor Relations, Kjetil R. Krøkje, mobil 934 12 155.