Storebrand Boligkreditt AS: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2020

Report this content

Hovedtrekk:

  • Økte rentemarginer
  • Økt utlånsvolum i kvartalet
  • Økte nedskrivninger på utlån og tap på finansielle instrumenter

Kontaktpersoner:

Konstituert administrerende direktør, Einar Leikanger, mobil 934 20 379

Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje, mobil 934 12 155

Leder Investor Relations og Rating, Daniel Sundahl, mobil 913 61 899

Abonner