Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport for 4. kvartal 2014

Hovedtrekk:

  • Resultat før skatt på 55 millioner kroner i 4. kvartal og 216 millioner kroner hittil i år
  • God porteføljekvalitet
  • Svak nedgang i utlånsvolum

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Åse Jonassen, mobil 415 77 397

Leder Investor Relations, Kjetil R. Krøkje, mobil 934 12 155.

Abonner

Dokumenter og linker