Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport for 4. kvartal 2020

Report this content

Hovedtrekk:

  • Resultat før skatt er 45 millioner kroner for fjerde kvartal og 94 millioner kroner ved utgangen av året.

For øvrig informasjon henvises det til selskapets kvartalsrapport.

Kontaktpersoner:

Leder Investor Relations og Rating, Daniel Sundahl, mobil 913 61 899

Abonner

Dokumenter og linker