Storebrand Livforsikring AS: Årsrapport 2016

Storebrand Livsforsikring AS offentliggjør i dag en elektronisk versjon av årsrapporten for 2016. Årsrapporten kan i tillegg lastes ned fra Storebrands hjemmeside: www.storebrand.no/ir.

Lysaker, 4. april 2017

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven§ 5-12