Storebrand Livsforsikring AS – Godkjennelse av prospekt

Report this content

Finanstilsynet godkjente 25. oktober 2021 prospekt utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Oslo Børs for ISIN NO0011084022. Prospektet er tilgjengelig på selskapets nettside: https://www.storebrand.no/en/investor-relations/rating-and-funding

Kontaktperson:

Nikola Heitmann
Head of Capital Management
+47 41697236

Abonner