STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS – ROADSHOW OG MANDATANNONSERING

Storebrand Livsforsikring AS, med BBB+ (positiv) kredittrating fra S&P, har engasjert Danske Bank og Nordea for å arrangere møter med kredittinvestorer i det nordiske obligasjonsmarkedet, som påbegynnes 3. november. Avhengig av de rådende markedsforholdene, og i etterkant av møtene, vil et NOK eller SEK denominert ansvarlig lån bli utstedt. Obligasjonslånet vil ha 30 års løpetid og 5 år til første call (30NC5) og er planlagt å kvalifisere som solvenskapital i kapitalgruppe 2 under solvens II regelverket. Formålet med den mulige utstedelsen vil være refinansiering av eksisterende gjeld, dvs. obligasjoner med call i mai 2018 (ISIN NO0010430713).

Investormøter:

Oslo, 3. november

Helsinki og Stockholm, 6. november

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Einar Leikanger, Head of Treasury, telefon +47 934 20 379

Camilla Leikvoll, SVP Group Strategy and Finance, telefon +47 979 89 128

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner